PEŠAČKA ZONA U GLAVNOJ ULICI DO KRAJA AVGUSTA

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila za hitne intervencije u Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Ulicom Topličinom i Ulicom Takovskom, u periodu od 24.07.2023. godine do 31.08.2023. godine, svakog dana, u vremenu od 19:00 do 22:00 časa, radi formiranja pešačke zone.

Privremeno se dislocira autobusko stajalište „Spomenik“ iz Ul. Vidovdanske kod Doma sindikata na Trg kosovskih junaka ispred Kocke. Saobraćaj u ovom periodu usmerava se na alternativne pravace iz pravca Trga fontana na Ulicu Takovsku, a iz pravca centra grada na Ulicu Balkansku. 

Obavezuje se „Jugoprevoz Kruševac“ da svoje korisnike obavesti o izmenama u redu vožnje nastale usled izmene režima saobraćaja određene st. 1., 2. i 3. dispozitiva ovog rešenja. Saobraćajnu signalizaciju i opremu za zabranu saobraćaja određenu u stavu I dipozitiva ovog rešenja postaviti u skladu sa Saobraćajnim projektom postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme za vreme zatvaranja dela Ulice Vidovdanske u Kruševcu radi formiranja pešačke zone tokom letnjih meseci br. 2760 od 20.07.2011. godine izrađen od strane Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac.

Obavezuje se „Kruševacput“ a.d Kruševac da:

  • saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju, u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i u skladu sa pomenutim projektom,
  • popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navednoj signalizaciji o privremenoj zabrani saobraćaja,
  • privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,
  • putem sredstava javnog informisanja obavestiti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i
  • po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.

Ranijih godina u Ulici Vidovdanskoj u letnjem periodu određena je pešačka zona u vremenu od 19.00 do 22.00 časa. Imajući u vidu povećan broj pešaka u večernjim satima u Ulici Vidovdanskoj, naročito roditelja sa malom decom, povoljne vremenske prilike, kao i vreme održavanja i obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti, utvrđena je potreba da se i ove godine odredi privremena zabrana saobraćaja i na taj način formira pešačka zona u glavnoj ulici tj. u Ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Ulicom Topličinom i Ulicom Takovskom, u letenjem periodu tj. u periodu od 24.07.2023. godine do 31.08.2023. godine svakog dana u večernjim satima u vremenu od 19.00 do 22.00 časa.