ODRŽANA JAVNA TRIBINA O BUDŽETU ZA 2024. GODINU

Današnja javna rasprava o budžetu za tekuću godinu bila je prilika da građani, preko svojih mesnih zajenica ili lično, daju predlog u sladu sa prioritetima i mogućnostima, a u cilju unapređenja uslova i kvaliteta života.

Ukupan budžet za ovu godinu je 6,5 milijardi dinara, koje treba rasporediti u investicije, tekuća održavnja, društvene aktivnosti, sport i drugo, ali po rečima gradonačelnika Ivana Manojlovića, dodatna sredstva biće obezbeđena kroz različite projekte.