ODRŽANA 24. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA /video

Na Sednici Skupštine grada Kruševca, koja je danas održana,pored ostalog, usvojena je odluka o budžetu grada za devet meseci ove godine. 24. Sednica Skupština grada Kruševca imala je 29 tačaka dnevnog reda.

 

Jedna od bitnijih bila je i Odluka o izvršenju budžeta Grada za period januar – septembar tekuće godine. Tekući prihodi i primanja budžeta grada, u periodu januar-septembar 2019. godine, ostvareni su u iznosu od 2 milijarde 293 miliona 405.516 dinara. Preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 356.724.345 dinara, što ukupno iznosi 2.650.129.861 dinar, ili 72,52% u odnosu na plan. Tekući prihodi budžetskih korisnika za 9 meseci ostvareni su u iznosu od 94 mil .678.000 dinara. Preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 32.423.665 dinara, što ukupno iznosi 127.101.665 dinara, ili 68,42% u odnosu na plan. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-septembar 2019. godine iznosili su 2.777.231.526 dinara ili 72,32% u odnosu na plan. Po rečima gradonačelnice bužet za 9 meseci ove godine nema kreditnog zaduženja.