POKRENUT POSTUPAK ZA ORGANIZOVANJE MATURSKE EKSKURZIJE

Maturanti gimnazije u Kruševcu, nedolaskom na nastavu, protestovali su u školskom dvorištu. Razlog je zahtev učenika da škola organizuje eskurziju. Predsednica Učeničkog parlamenta Aleksandra Grandov izjavila je da su đaci gimnazije u Kruševcu tražili razgovor sa direktorkom, kao i da se raspiše tender u roku od sedam dana kako bi otišli na eskurziju. „U protivnom će ponovo organizovati protest narednog ponedeljka“, rekla je Aleksandra Grandov.

Sa druge strane, direktorka gimnazije Biljana Dačić poručila je u pisanom obraćanju medijima da je protest učenika organizovan bez razloga i da je u skladu sa tim problemom organizovala sastanak sa odeljenskim starešinama četvrtog razreda sa nalogom da upute učenike na nastavu prema utvrđenom rasporedu časova i godišnjem planu i programu rada.

„Eskurzije u školi se ne organizuju na predlog direktora, nego na predlog odeljenskih i stručnih veća škola. Izjavljujem da ni od jednog od navedenih veća nisam dobila ni jedan predlog za organizaciju ekskurzije. Ekskurzije učenika su oblik obrazovno vaspitnog rada, koji se ostvaruje van škole i planiraju se i organizuju u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i ostvarivanju ekskurzija i u skladu sa zakonom“, istakla je Biljana Dačić.

Učenici, koji su protestovali, obavešteni su od svojih razrednih starešina oko podneva da im je direktorka uputila mejl da pokrenu postupak za organizovanje ekskurzije, nakon čega su odlučili da prekinu protest.

Kruševačka gimnazija ima 10 odeljenja 4. razreda sa više od 300 učenika.

rts.rs