EKONOMSKA ŠKOLA U KRUŠEVCU NIJE IZDALA LAŽNU DIPLOMU

Niko od zaposlenih u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kruševcu nije povezan sa malverzacijama vezanim za lažnu diplomu Ekonomskog tehničara, već je, kako nezvanično saznajemo, reč o privatnoj srednjoj školi.

Ekonomsko-trgovinsku školu u Kruševcu čini kolektiv od 98 zaposlenih, a pohađa je 770 redovnih učenika. Ekonomska škola u Kruševcu postoji od 1939 godine. Izgrađena je na zemljištu 17 različitih vlasnika, fizičkih lica. Sam objekat Ekonomsko-trgovinske škole do sada nije imao upotrebnu dovolu. Parcela je objedinjena i ovaj višedecenijski problem je pred rešenjem čime se stiču uslovi da škola aplicira za razne projekte podrške.