JEDNOSTAVNIJI CARINSКI POSTUPCI PRI UVOZU I IZVOZU

Prezentacija na temu “Pojednostavljeni carinski postupci pri uvozu i izvozu robe” organizovana je sa ciljem da se kompanije koje ostvaruju spoljnotrgovinsko poslovanje upoznaju sa mogućnostima koje pružaju pojednostavljeni carinski postupci pri uvozu i i izvozu robe, koje za kompaniju donosi uštede u vremenu.

Precentaciju su organizovali RPK i Uprava za carinu Kruševac. Na prezentaciji je, pored ostalog, bilo reči i o pojednostavljenim carinskim ustupcima pri uvozu i izvozu, ali i o povoljnostima i obavezama za kompanije.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.