AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA NACIONALNE SLUŽBE, FILIJALA KRUŠEVAC / VIDEO