ZABRANJUJE SE UPOTREBA VODE SA VIŠE JAVNIH ČESMI

Zbog zdravstvene neispravnosti, do daljnjeg, zabranjuje se distribucija vode za piće na sledećim česmama:

  • Zulina česma, ul. Jug Bodanova
  • Lazarička česma, ul. Gazimestanska
  • Lazareva česma kod turskog kupatila
  • Javna česma u Žabaru
  • Javna česma u Beloj Vodi
  • Javna česma u Dedini
  • Javna česma u Jasici kod škole
  • Javna česma u Šancu (na kraju sela)

Rešenje je donela sanitarna inpekcija Kruševac.