USVOJENA POPULACIONA STRATEGIJA

Vlada Srbije je usvojila strategiju i mere za podsticaj populacione politike.

Pored ostalioh mera, za prvo dete majke će dobijati 100.000 dinara jednokratno, a za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine.

Za treće dete dobijaće se 12.000 dinara mesečno u toku deset godina, a za četvtro 18.000 dinara takođe 10 godina.

Majka koja rodi treće i četvrto dete imaće 30.000 dinara mesečno od države u periodu od 10 godina.

Neke mere stupiće na snagu od 01. jula 2018.godine, ostale 01. januara naredne godine.

Vlada Srbije je u petak 16.03.2018. usvojila populacionu strategiju i poziva sve nadležne da se angažuju na njenom sprovođenju.