URUČENI VAUČERI ZA OBOLELE OD RETKIH BOLESTI

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u svom organizacionom sistemu ima grupu za pomoć i podršku osobama obolelim od retkih bolesti. Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski podelila je u Gradskoj upravi Kruševac 16 vaučera osobama koje boluju od retkih bolesti.

Zavisno od vrste bolesti, načina lečenja i potreba obolelih podeljene su tri vrste vaučera: za banjsko lečenje, kupovinu lekova i farmaceutskih proizvoda i vaučeri jednokratne finansijske pomoći.