U KRUŠEVCU I OKOLINI VISINA SNEGA JE 33cm

Na osnovu upozorenja dostavljenog od strane Republičkog hidro-meterološkog zavoda Srbije i RC Kruševac na teritoriju grada Kruševca u navedemom periodu ukupno je palo 24,7 l/m2 padavina. Visina snega 33 cm. Po dobijanju upozorenja od RHMZS-a izvršeno je obaveštavanje svih javnih preduzeća i nadležnih službi u gradu Kruševcu radi preduzimanja preventivnih mera. Postojala je stalna komunikacija i dežurstvo Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije GU Kruševac sa nadležnim službama i Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije.

 

Kruševac-put AD – na osnovu obaveštenja dežurne službe, svi putni pravaci prvog prioriteta su očišćeni. Na kolovozu ima ugaženog snega od 05 do 10 cm. Na snazi je 4 stepen angažovanja opreme i ljudstva. U toku noći došlo je do proklizavanja dva kamiona van puta, koji su uz pomoć dodatne mehanizacije izvučeni i trenutno se radi na otklanjanju kvara i pustanje istih u pogon. Stepen angažovanosti mehanizacije na lokalnim putevima i ulicama grada Kruševca je 100% .
– Od 19 časova 24.01. od strane nadzora JP Direkcija za urbanizam i izgradnju angažovanje mehanizacije i ljudstva je 100%.

 

– Pet kamiona sa plugom i epohom u dežurstvu. (1 kamion JKP Kruševac)
– Zaliha soli ima za 72 sata. Rizli ima dovoljno. Goriva ima za 7 dana.

 

JKP“Kruševac“ – zimska služba je funkcionisala po planu i programu, angažovanje je 100%, ostale aktivnosti redovne. Trotoari prvog, drugog i trećeg prioriteta su očišćeni i bačena je so, ali zbog stalnih padavina ponovo se ponavlja čišćenje istih deonica. Angažovana su tri kamiona, dva za lokalne puteve, jedan za grad.

 

Odeljenje komunalne policije – na osnovu dostavljeog izveštaja obaveštavaju da su zbog obilnih padavani snega i uvida u čišćenje istog od strane Kruševac-puta AD i JKP“Kruševac“. Dežurali i vršili obilazak terena tokom dana i noći (24 časa). U toku noći radnici JKP“Kruševac vršili su čišćenje trotoar i prilaza u gradu. U toku prepodnevnih sati nastavljeno je sa čišćenjem istih. Ostale aktivnosti Odeljenja se izvršavaju po planu i programu.

 

Odeljenje za inspekcijske poslove na osnovu dostavljenih izveštaja od strane zimske službe za održavanje, obaveštava da se putevi prvog i drugog reda čiste po planu i programu zimskog održavanja Kruševac-puta AD. Napravljeno dežurstvo za naredna 72 sata i praćenje ovog snežnog talasa. Za danas 26.01.2019. godine obraća se pažnja na škole i vrtiće zbog obeležavanja dana Sv. Save.

 

JKP“Gradska-toplana“ na osnovu dostavljenog obaveštenja, isporuka toplotne energije u Kruševcu od 21h vršiće se smanjenim kapacitetom zbog popravke kotla br. 1 Normalizacija grajanja očekuje se u jutarnjim časovima.

 

ED Kruševac – na osnovu dostavljenih podataka u navedenom periodu došlo je do kvara na mreži u naseljenom mestu Bukovica (30) domačinstva je bez struje, u toku su radovi na otklanjanju kvar.
Služba MZ – bez prijava.

 

JKP“Vodovod-Kruševac“ – vodosnabdevanje korisnika je stabilno, svi planirani radovi teku po planu. Stanje na vodozahvatu jezera Ćelije i fabrike vode u Majdevu takođe stabilano. Zbog kvara na mreži u periodu od 08 do 14 časova bez vode biće naseljena mesta Veliki Kupci, Sebečevac, Šogolj i Štitari, kao i Jasički put.

 

Jugoprevoz Kruševac AD – Jugoprevoz Kruševac AD – Skraćene linije su Kruševac-Bovan do Parunovca, Mali Šiljegovac do Novog Sela, Autobus ne ide za Pasjak nego se okreće u Parunovcu. Skrćena linija Cerova do škole, Dedina do Merime, Mačkovac do predzadnje stanice ( kod Doma), Stanci do druge stanice (Topola). Bez svraćanja u Brajkovac. Po izveštajima vozača sa terena na kolovozima ima puno ugaženog snega i trenutno stanje nije zadovoljavajuće.

 

Visina vode na rekama Zapadne i Južne Morave na mernim stanicama u Jasici i Mojsinju je ispod upozoravajućeg nivoa.