U 7 DANA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA, OTKRIVENO 32.348 PREKORAČENJA BRZINE

Pripadnici saobraćajne policije, tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole koja je istovremeno sprovedena u 30 evropskih zemalјa članica organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), kontrolisali su više od 54.000 vozila i otkrili čak 32.348 prekršaja prekoračenja brzine na putevima u Srbiji.

Od navedenog broja prekršaja, 16.353 sankcionisana su sa zaustavlјanjem, a 15.995 bez zaustavlјanja, pa će vlasnicima vozila biti upućeni pozivi da se izjasne ko je u trenutku prekršaja upravlјao vozilom.

Ističemo da je 3.427 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza.

Tokom trajanja akcije, policijski službenici Uprave saobraćajne policije presretačima su zaustavili 396 vozača zbog većih prekoračenja brzine, uklјučujući tridesetogodišnjeg muškarca koji je na auto-putu Beograd – Novi Sad upravlјao automobilom marke „mercedes“ brzinom od čak 252,8 kilometara na čas, na mestu gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Saobraćajna policija je tokom akcije otkrila i sankcionisala još 9.745 drugih prekršaja.

Policijski službenici saobraćajne policije i u nastavku letnje sezone preduzimaće mere pojačane kontrole u cilјu očuvanja što povolјnijeg stanja bezbednosti saobraćaja.