UKLANJANJE DIVLJE DEPONIJE KOD STAROG MOSTA U ČITLUKU

Već nekoliko godina unazad Grad Kruševac aplicira kod Ministarstva za zaštitu životne sredine projektom „Uklanjanje divljih deponija“. Ove godine uklanja se 5 divljih deponija. Deponija kod starog mosta u Čitluku je jedna od njih. Vrednost projekta je milion i 600 dinara, od toga grad učestvuje sa 20%. Divlje deponije nastaju neodgovornim ponašenjem pojedinaca prema zaštiti životne sredine. Da bi se svest građana o odlaganju otpada promenila u smislu da isti odlažu na mesta koja su predviđena za te namene postoji i kaznena politika. Naime Zakonom je regulisano da se svi oni koji otpad odlažu pored puta, reka i na sličim mestima novčano kazne. Za taj deo posla nadležni su Komunalna inspekcija i Komunalna milicija. Za uklanjanje divljih deponija zadužen je JKP „Kruševac“. Po rečima direktorke Snežane Radojković, ove godine je manje ovakvih deponija, pa je za ovu godinu planirano 6 lokacija za uklanjanje otpada.