SVETINJE EPARHIJE KRUŠEVAČKE: MANASTIR SVETOG LUKE BOŠNJANE

Manastir Svetog apostola i jevanđeliste Luke, nalazi se na bregu iznad sela Bošnjane, kod Varvarina. Prema predanju, u vreme kneza Lazara, krajem 14. veka, na tom je mestu bio manastir koji se nalazio na posedima, koje je Sv. knez Lazar Ravaničkom poveljom darovao svojoj zadužbini — manastiru Ravanica. U Ravaničkoj povelji se pominje selo Bukovac, što je stari naziv ovog sela. Avgusta meseca leta Gospodnjeg 2015. tražen je i dobijen blagoslov Episkopa G. Davida, za izgradnju nove crkve, kao i uvek što se radi, za bilo koju popravku, gradnju ili živopis. Arhimandrit Aleksej je od projektanta zahtevao da se stara crkva nikako ne ruši, već da bude potpuno uklopljena u novu. Po izvanrednom projektu dipl. građ. inženjera iz Kruševca, Milana B. Uroševića, prvobitna crkva je ugrađena u novu, veličanstvenu crkvu. Stara je crkva bila dimenzija 12 h 5 m. sa zvonikom visine 12 m, a nova je dužine 31 m h 12 m, a u pevnicama 15 m, visina kupole je 18 m, a sa krstom 21 metar. U manastirskoj crkvi su dve čudotvorne mirotočive ikone, Svetog Luke i Svetog carevića Alekseja Romanova. Ikone u sve tri crkve su živopisane, od kojih izdvajamo ikonu Bogorodice Mlekopitateljnice (koja se nalazi u crkvi Svih Svetih); u crkvi Sv. Luke su i izuetno lepe ikone: Hrista Spasitelja (kao Hilandarska), zatim Bogorodice Trojeručice, Bogorodice Vladimirske, Bogorodice Krasnice Pećke. Živopisane su i ikone Sv. Georgija; Sv. Prokopija; Sv. blažene Matrone Moskovske; Sv. blažene Ksenije Petrogradske; Sv. Pantelejmona, Sv. Jovana Rusa, Svete carske porodice Romanov.

Crkvu krasi horos i polijelej, rad livnice LIGRAP – Belosavci, Topola. Veliko blago ovog manastira su čestice moštiju svetih koje se nalaze u velikom rezbarenom kivotu, u kojem su četiri manja kivota umetnički ukrašena filigranom i koralima. Osvedočena su i zapisana mnoga isceljenja i rađanja dece molitvenim zastupništvom pred Gospodom Sv. Jovana Rusa i Svetog Luke. Spolja fasada je ukrašena sa 5 rozeta od belovodskog kamena. Na fasadi zapadnog zida su tri mozaika koja je uradio slikar i vanredni profesor na FLU, Zoran Ivanović iz Paraćina. Manastir je ograđen zidom dužine 327 metara, a manastirski izvori svete vode ukrašeni su mozaicima.

U sve tri crkve se, po utvrđenom redu, služe bogosluženja i čitaju akatisti. Crkve su opremljene svim bogoslužbenim sasudima i utvarima, kao i crkvenim tekstilom. U crkvi je umetnički urađen mermerni pod, ugrađeno je i podno grejanje.