„POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR“, SMER U HEMIJSKOJ ŠKOLI

Nakon deset godina, u Kruševcu će ponovo biti formirano odeljenje Poljoprivredni tehničar u Hemijsko-tehnološkoj školi. Kako bi se učenici, koji su zainteresovani za ovaj obrazovni profil, bolje upoznali i informisali o budućem zanimanju, na Poljoprivrednom fakultetu održana je prezentacija. Poljoprivredni fakultet u Kruševcu je počeo sa radom prošle godine.

 

Po rečima dekana Ivana Filipovića fakultet ima odličnu saradnju sa Hemijsko-tehnološkom školom koja studentima za potrebe nastave daje na korišćenje njihove laboratorije. Obzirom da će od školske 2019/2020. godine u školi biti formirano odeljenje poljoprivredni tehničar, a po odobrenju ministarstva prosvete, promocija ovog obrazovnog smera na poljoprivrednom fakultetu ima za cilj da učenike upozna i sa studijskim programima i nastavka školovanja nakon završene srednje škole.