“SAMOSTALNOST, A NE ZAVISNOST”

Kampanja “Mreža Zanja“ ima za cilj poromociju Start ap centara u Srbiji. Ovaj program posluje uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Imamo za cilj da otvorimo što više malih i srednjih preduzeća, jer budućnost Kruševca i ostalih gradova leži u njima.

Uz pomoć najsavremenije opreme, interaktivne table, održano je predavanje edukativnog karaktera koje je održala dr. Maja Lazović, sa ciljem podizanja svesti mladih o sticanju pravih vrednosti, samozapošljavanju kao i otvaranju sopstvenih biznisa.

Od aprila će predavanje “Samostalnost, a ne zavisnost” biti realizovano i u školama i na fakultetima.