ROK ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA VIDOVDANSKU NAGRADU 2024. JE 1. MAJ

Skupština grada Kruševca, povodom 28. juna – Vidovdana, praznika Grada, dodeljije Vidovdansku nagradu, Plakete i Pohvale (Nagrada i priznanja).

Nagrada i proznanja dodeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama, udruženjima građana za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, zdravstvene zaštite, socijalne i dečije zaštite, fizičke kulture, zaštite životne sredine, razvoja lokalne samouprave i drugim vidovima stvaralaštva i humanitarnog delovanja u gradu Kruševcu.

Inicijativu za dodeljivanje Nagrade i priznanja mogu podneti: filička i pravna lica, organi Grada i radna tela Skupštine.

Bliže informacije se mogu dobiti u Odeljenju za poslove organa Grada putem telefona: 037/414-746, 414-745, 414-736