REALIZOVANA VEŽBA „PRIRODNA KATASTROFA ZEMLJOTRES“

Pokazna vežba realizovana je na dve lokacije, u osnovnim školama u Padežu i Konjuhu, a pripadnici sektora za vanredne situacije imali su zadatak da evakuišu učenike i zaposlene u slučaju zemljotresa, u cilju provere spremnosti primene mera i zadataka civilne zaštite lokalne samouprave, kao i edukacije učenika i nastavnika u slučaju prirodne katastrofe.

U realizaciji pokazne vežbe „Prirodna katastrofa zemljotres“ učestvovalo je oko 200 lica, a zahvaljući spremnosti i organizovanosti pripadnika svih službi vežba je uspešno izvedena.