REALIZOVANA POKAZNA VEŽBA „PRIRODNA KATASTROFA“

Pokazna vežba postupanje u elementarnim nepogodama izvedena je u naseljenom mestu Koševi i Gornjem Stepošu. U pitanju je vežba Prirodna katastrofa, olujno nevreme, poplava i požar – simulacija ovih elementarni nepogoda i postupanje u slučaju istih koju po planu i programu realizuje Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Kruševac u saradnji sa Karitasom Srbija.

Pokaznoj vežbi prisustvovala je gradonačelnica Jasmina Palurović sa saradnicima. U simulaciji postupanja prilikom elementarnih nepogoda učestvovali su učenici OŠ „Despot Stefan“ Gornji Stepoš kao i služba hitne medicinske pomoći.