RADOVI NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE VODA

 

 

Na aktivnom gradilištu budućeg Postrojenja za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda sprovodi se akcija uklanjanja pužastih transportera.

 

Pužasti transporteri za čvrst otpad deo su postojećeg objekta crpne stanice koji se nalazi na lokaciji budućeg Postrojenja. Pored ovih transportera, na pomenutom objektu uklonjena je i krovna konstrukcija. Objekat crpne stanice izgrađen je pre petnaestak godina, a tokom juna otpočela je demontaža istog, kako bi se stekli uslovi za izgradnju novog objekta modernije tehnologije.

 

Samom transportu „puževa“ dužine 17 metara, težine 10 tona, prethodio je veoma složen proces samog demontiranja i utovara istih. U ovoj operaciji učestvovala je „Tehnogradnja“ sa svojom tehnikom i ljudstvom. Sama aktivnost je bila veoma zahtevna zbog proporcija samih „puževa“. Transportovani su sa Postrojenja na lokaciju „Lipovac“. Akcija je uspešno sprovedena.

 

Planiranom dinamikom paralelno teku i radovi na izgradnji objekata „peskolov sa mastolovom“ i „objekat sa primarnim taložnicima“.