RADOVI NA ASFALTIRANJU PUTA U SELU STANCI

U naseljenom mestu Stanci u toku su radovi na asfaltiranju puta u dužini od oko 1.5 kilometara, koji su finansirani iz budzeta grada.

Naseljeno mesto Stanci iskazalo je potrebu za prioritetnim rešavanje puta u dužini od oko 1500 metara. Naime, u pitanju je deonica koja povezuje ovo mesto sa okolnim naseljenim mestima. Radovi su bili neophodni i zbog klizišta koje predstavlja problem posebno kada su loši vremenski uslovi. Grad Kruševac uzeo je u obzir potrebe meštana i počeo sa uređenjem i asfaltiranjem.

U planu je da se i naredne godine nastavi sa uređenjem infrastrukture u ovom mestu ali i sa ostalim radovima za koje se bude iskazala potreba meštana.