„PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA“

Šestodnevna obuka ,,Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja,, biće održana u PKS u Beogradu. Cilj obuke je priprema za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za poslove procene rizika i sticanje veština za rad u praksi.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.