OBUKA ZA INSTRUKTORE DUALNOG OBRAZOVANJA

RPK Kruševac realizuje trodnevnu obuku za instruktore u dualnom obrazovanju za nove obrazovne profile.

Aktivno učešće privrede u dualnom obrazovanju podrazumeva i da među zaposlenima u kompaniji postoji licencirani instruktor koji je zadužen za rad sa učenicima u procesu učenja kroz rad u samoj kompaniji. Instruktori u dualnom obrazovanju stiču licence nakon odslušane pedagoško-didaktičke obuke i položenog ispita. S tim u vezi, Obuka za instruktore u dualnom obrazovanju, realizuje se u RPK Kruševac Za tri dana obuke instruktori stiču pedagoško-didaktička znanja i veštine, a nakon toga polažu ispit koji će se održati 5 juna objašnjava trener Svetlana Aleksić.

U predhodnom periodu RPK realizovala je mnogobrojne obuke na temu dualnog obrazovanja a na teritoriji Rasinskog Upravnog okruga ima 75 licenciranih instruktora za dualno obrazovanje.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.