PRIJAVE POSLODAVACA ZA PRIJEM UČENIKA PO DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA

Počinju prijave poslodavaca za prijem učenika po dualnom modelu obrazovanja za narednu školsku godinu i traju do 30. novembra ove godine, a zainteresovane kompanije detaljne informacije mogu naći na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Kruševac. Privredna komora Srbije zajedno sa Ministarstvom prosvete radi na prikupljanju informacija o potrebama privrede za budućim kadrovima.

“Svi poslodavci koji imaju problem sa nedostatkom kadrova mogu da se uključe u model dualnog obrazovanja za 2023/2024. godinu. Poslodavci se mogu prijaviti do 30. novembra preko specijalizovanogveb portala Privredne komore Srbije  na kom kreiraju profil kompanije i podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja preko portala dualnoobrazovanje.rs. Na ovom portalu poslodavci najpre kreiraju profil kompanije, zatim ponose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje, kao i zahtev za akreditaciju. U okviru izjave o spremnosti navode broj učenika i obrazovni profil koji im je potreban, a prateću dokumentaciju za akreditaciju komori dostavljaju do 15. decembra. Na bazi prikupljenih izjava Privredna komora Srbije formira plan za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje za školsku 2023./2024. godinu i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, koje zatim donosi konačnu odluku o strukturi upisa učenika u srednje škole, između ostalog i u okviru dualnog obrazovanja. Očekuje se da se konkurs za upis u srednje škole objavi u martu sledeće godine.”, rekla je Danijela Lazarević, iz Regionalne privredne komore Rasinskog okruga.

Iz PKS navode da broj obrazovnih profila koji su u ponudi za realizaciju po dualnom modelu raste iz godine u godinu, pa će za narednu školsku godinu, poslodavci moći da osim postojećih 65 obrazovnih profila, biraju kadrove i za 7 novih profila. Podaci o tome da više od 700 kompanija učestvuje u sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji i da je kroz ovaj obrazovni sistem prošlo više od 10.500 učenika, pokazuju da je dualni model obrazovanja po meri privrede.