PREZENTACIJA MAŠINE „AMPHIBIA“

Na jezeru Ćelije održana je demonstracija multifunkcionalne mašine „Amphibia“ i alata za rad u jezerima, močvarama i kanalima koje predstavljaju osetljiva i zaštićena staništa.

 

Demonstriran je rad vozila Amphibia Truxor DM 5045 sa sledećim alatima:

 

– grabulja-sito-korpa za sakupljanje čvrstog otpada sa površine vode;

– prskalica i

– pumpa za vađenje mulja.

 

Demonstracija se sastojala prikupljanja čvrstog otpada iz vode jezera.

 

Cilj rada ovog vozila je da Amphibia može da dopre do mesta koja su nepristupačna za čamce, kao što su vodena vegetacija, plićaci, raskvašena obala, a njene gusenice su tako konstruisane da ne oštećuju i ne remete obalu sa koje ulazi u vodu. Zahvaljujući tome, vozilom bi se obavljalo sakupljanje plastike koja stalno dospeva u jezero Ćelije. Visok vodostaj u proleće donosi tone plastičnog otpada sa divljih deponija i sliva i loše regulisane deponije iz Brusa, a proces sakupljanja iz čamaca i sa obale, pakovanja u vreće i odvoženja kamionima otežan je i nedovoljno efikasan.

 

Takođe, Truxor DM 5045 sa Doro pumpom sužio bi i za odmuljivanje laguna za tehnološku otpadnu vodu Fabrike vode, kao i za odmuljivanje jezera na Ravništu. Po potrebi Truxor DM 5045 koristio bi se i za čišćenje vodotokova, Morave, Rasine i njihovih pritoka, od nanesenog otpada.

 

Demonstraciji održanoj na jezeru Ćelije prisustvovali su Pomoćnik Gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Olivera Drenovac sa saradnicima, direktor JKP „Vodovod-Kruševac“ Vladimir Milosavljević sa saradnicima, kao i predstavnici firme „Uniwab“ koja je organizovala ovu demonstraciju.