PREZENTACIJA AKTIVNIH MERA ZAPOŠLJAVANJA /video

Nacionalna služba za zapošljavanje je prezentovala Javne pozive za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u kruševačkom Klubu privrednika.

 

Raspisano je 12 javnih poziva i tri za invalidna lica. Za ove potrebe izdvojene su 4 milijarde dinara, odnosno, 550 miliona za osobe sa invaliditetom. Javni pozivi prezentovani su u Klubu privrednika u Kruševcu. Skup je otvorila gradonačelnica Jasmina Palurović koja je govorila o merama lokalnog akcionog plana zapošljavanja garada Kruševca, a privrednicima su se obratili i predsednik Kluba privrednika Boban Gašić i direktor kruševačke Filijale za zapošljavanje Predrag Marković.

 

 

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javne pozive za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja i to: Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja, Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse, Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica.