PREDLOŽENI ZABRANA IZDAVANJA DOZVOLA ZA ORUŽJE I IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Vlada Srbije donela je najnovije odluke posle jučerašnje tragedije u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, potvrđeno je Tanjugu u Vladi Srbije.

Najnovijim odlukama Vlada predlaže Moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja (odobrenja za nabavku oružja, oružnih listova i dr.), na dve godine. U roku od tri meseca mora biti završena revizija svih izdatih dozvola za držanje oružja. Odlučeno je da se u roku od šest meseci završi kontrola kako lica koja imaju dozvolu da drže oružje, a posebno kontrola da li su ispunjeni zakonski uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, kao i da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je na adekvatan način sprečen pristup oružju i municiji maloletnicima i drugim neovlašćenim licima.

Kontrola svih streljana na teritoriji Republike Srbije da bude završena u roku od tri meseca, u roku od mesec dana pripremljeni propisi o uslovima i načinu korišćenja streljana, uključujući zabranu pristupa maloletnim licima.

Nalaže se Ministarstvu pravde da u okviru postojeće Radne grupe za izmenu Krivičnog zakonika pripremi izmene zakona kojima bi se propisala krivičnopravna odgovornost za lica koja omoguće maloletnim i drugim neovlašćenim licima da dođu u posed vatrenog oružja i koja maloletna i druga neovlašćena lica obučavaju da rukuju vatrenim oružjem.

Takođe, Ministarstvu pravde se predlaže da razmotri mogućnost izmena Krivičnog zakonika kako bi se starosna granica za krivičnopravnu odgovornost maloletnih lica snizila sa 14 na 12 godina, uz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda.

Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravlja nalaže se da u saradnji, u roku od mesec dana, pripreme propise kojima će se omogućiti uvođenje obaveznih testova za narkotike u srednjim školama i u osnovnim školama za učenike sedmog i osmog razreda.

Vlada će u roku od 10 dana formirati Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja koji će, između ostalog, obezbediti organizovanje mobilnih timova za vršnjačko nasilje kroz protokole između centara za socijalni rad i drugih službi (obrazovne i zdravstvene ustanove, policija) koje bi hitno reagovale na slučajeve vršnjačkog nasilja i u konsultacijama sa sindikatima prosvetnih radnika i udruženjima roditelja učenika razmotriti celishodnost donošenja mere zabrane upotrebe mobilnih telefona u školama.

Ministarstvu pravde i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija nalaže se da u saradnji, u roku od mesec dana, razmotre mogućnost pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet i druge elektronske platforme kao i društvene mreže, u pogledu zabrane programskih sadržaja kojim se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, emitovanje scena brutalnog nasilja i drugih sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika.

Kako je rečeno, Vlada će u roku od deset dana formirati Radnu grupu za bezbednost dece na internetu, koja će razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima (Darknetu i sl.) koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje.