POČELA JE REKONSTRUKCIJA TERENA „IZA EKONOMSKE“ U ĆIĆEVCU

Danas su počeli radovi na rekonstrukciji terena i mobilijara na igralištu “iza ekonomske škole” u Ćićevcu. Novina je da će ovaj prostor dobiti i teretanu na otvorenom. Rekonstrukcija multifunkcionalnog igrališta u Ćićevcu će se realizovati kroz projekat „EU pro +“ i uz saradnju EU i Vlade Srbije. Za ovaj projekat je izdvojeno oko 12 miliona dinara – sredstava Evropske unije i iz budžeta opštine Ćićevac.

Postojeći mobilijar, golovi i koševi će biti reparirani i postavljeni na druge lokacije.

Rok za završetak radova na rekonstrukciji multifunkcionalnog igrališta u Ćićevcu je, kako na gradilišnoj tabli stoji, 59 kalendarskih dana.