OTPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI VRTIĆA U ĆIĆEVCU

U Ćićevcu je danas položen kamen temeljac čime su vanično otpočeli radovi na izgradnji novog vrtića. Kamen temeljac položile su ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović i predsednica Privremenog organa opštine Ćićevac Mirjana Krkić.

U izgradnju novog vrtića u Ćićevcu, koji će se prostirati na oko 1360 metara kvadratnih, biće uloženo preko 174 miliona dinara. Radovi se izvode zahvaljujući Svetskoj banci i Vladi Republike Srbije, kao i Ministarstvu prosvete. Izgradnja vrtića realizuje se kroz Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja Ministarstva prosvete Republike Srbije „Veliki ljudi od malih nogu“. Planiran rok za završetak radova je 8 meseci od postavljanja kamena temeljca koji su danas položile ministarka prosvete Slavica Djukić Dejanović I predsednica Privremenog organa u Ćićevcu Mirjana Krkić. Izgradnja  novog vrtića, predstavlja potvrdu posvećenosti Ministarstva prosvete unapređenju sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Izgradnjom noviog objekta, kao i širenjem kapaciteta nastavljamo sa našom misijom, a to je podrška razvoju i vaspitanju dece od najranijeg uzrasta. Verujemo da je njihovo uključivanje u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja veoma važno, da predstavlja temelj za njihovo srećno detinjstvo, dalje obrazovanje, kao i celokupnu budućnost“, izjavila je ministarka prosvete prof. dr Slavice Đukić Dejanović.

Predškolska ustanova „Čarolija“ funkcioniše u jednom centralnom objektu u samom Ćićevcu, koji je sagrađen 1956. godine za potrebe tadašnje ambulante, isti je adaptiran 1972. godine za potrebe predškolske ustanove u kom prostoru i dalje funkcioniše. Dalja adaptacija ovako stare zgrade nije moguća, a i naše trenutne potrebe i broj dece prevazilaze ovaj prostor. Izgradnja novog vrtića će potpuno promeniti sliku predškolskog obrazovanja dece u našoj opštini. Najveću korist će imati naši najmlađi i njihovi roditelji, a nakon toga i lokalna samouprava jer će manje sredstava ulagati u adaptaciju i popravke dotrajale zgrade i instalacija u njoj. Posebno je značajno to što će naši najmlađi dobiti prostor izgrađen po najnovijim standardima u kom će se nesmetano razvijati i odrastati u najosetljivijem periodu života“, izjavila je ovom prilikom predsednice Privremeog organa opštine Ćićevac Mirjana Кrkić.

Izgradnja novog vrtića deo je projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ koje Ministarstvo prosvete sprovodi uz podršku Svetske banke i u saradnji sa lokalnim samoupravama. Projekat, pored proširenja kapaciteta predškolskih ustanova, posebnu pažnju posvećuje i unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz uvođenje Novih osnova programa, kao i znanja i veština stručnih kadrova kroz mentorsku podršku i obuke za vaspitače.