OSNOVNA ŠKOLA U ŽABARU OBELEŽILA SVOJ DAN

Osnovna škola “Žabare” nalazi se u istoimenom mestu i pripada opštini Kruševac. Pored matične škole postoje i izdvojena odeljenja u mestima: Pepeljevac, Lukavac, Meševo i Cerova. Osnovnu školu „Žabare“ u matičnoj i četiri područna odeljenja pohađa 250 učenika. 10. oktobar, kao svoj dan, ova škola obeležava od 1989. godine.