ODRŽANA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

1. Usvaja se informacija Službe mesnih zajednica o preuzimanju mesnih vodovoda, uz dopunu.

 

2. Prihvata se informacija Sektora za vanredne situacije Republike Srbije-odeljenja u Kruševcu povodom 1.marta Dana civilne zaštite i njenoj ulozi u sistemu zaštite i spasavanja,

 

3. Usvaja se nacrt predloga Lokalno-operativnog plana odbrane od poplava grada Kruševca za 2019. godinu. Obavezuje se Gradska uprava grada Kruševca – Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, da za isti pribavi mišljenje od JVP Srbijavode, radi usvajnja na Gradskom veću u roku od 30 dana od dana pribavljanja pozitivnog mišljenja,

 

4. Usvaja se izveštaj o šumskim požarima i usvaja se program sanacije sa planom pošumljavanja opožarenih površina nastalih u 2018.godini i ranije, uz dopunu.

 

5. Usvaja se izveštaj RHMZ Radarski centar Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2019.godinu,

 

6. Nalaže se svim Javnim komunalnim preduzećima i nadležnim Odeljenjima gradske uprave zaduženim za kontrolu, prevenciju i reagovanje na opasnostot od mogućih bujičnih poplava usled topljenja snega  u budećem periodu preduzmu sve potrebne mere i radnje u vidu pregleda kritičnih mesta, čišćenje vodotokova od zapreka i o tome redovno informišu Gradski štab za vanredne situacije.

 

7. Nalaže se Službi mesnih zajednica da se maksimalno angažuje na aktivnostima stanovništa i uzme učešće u čišćenju korita vodotokova od rastinja, čišćenju propusta, kao i uklanjanja komunalnog otpada,

 

8. Obavezuju se svi članovi Gradskog štaba zaduženi za prevenciju i reagovanje na poplave da u skladu sa ranom najavom za moguća bujična izlivanja od otapanja snega izvrše pregled slabih mesta,čišćenje od zapreka i o tome informisati  Gradski štab za vanredne situacije.

 

9. Nalaže se Gradskoj upravi grada Kruševca da za potrebe Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije i pripadnika SOT-a za odbranu od poplava izvrši nabavku flaširane vode, hranu (SDO) i zaštitnu opremu i to: gumene čizme, kišne kabanice, baterijske lampe, naprtnjače, transportne vreće, vreće za spavanje, lopata, ašov, kramp, metlica i sredstvaza ličnu i kolektivnu zaštitu). Rok odmah,

 

10. Nalaže se Gradskoj Komisiji za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda i stručne komisije za oblasti poljoprivrede,građevinarstva i infrastrukture da po stvaranju uslova na tereneu odmah i bez odlaganja izvrše uviđaj i procenu nastale štete na teritoeiji grada Kruševca.Izveštaj dostaviti Gradskom štabu za vanredne situacije,

 

11. Usvaja se izveštaj o epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kruševca i nalaže se nadležnim da i dalje prate epidemiološko stanje  na teritoriji grada Kruševca,

 

12. Obavezuje je JKP“Kruševac“ da dostavi dopunu izveštaja sa preciznim planom aktivnosti pošumljavanja i uređenja javnih površina u 2019.godini.