ODRŽANA PRVA SEDNICA SAVETA ZA MLADE U NOVOM SAZIVU

Održana je prva sednica Saveta za mlade grada Kruševca u novom sazivu. Predsednik Saveta je gradonačelnik grada Kruševca Ivan Manojlović, a za zamenika imenovana je pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić. Savet ima, pored predsednika i zamenika, još 11 članova.

Na današnjoj konstitutivnoj sednici, novi članovi upoznali su se sa poslovnikom i aktivnostima Kancelarije za mlade Gradske uprave. Glavna tema prve sednice bila je definisanje upitnika usmerenog na potrebe i stavove mladih grada Kruševca za tekuću godinu, kako bi se adekvatno isplanirao program neformalnog obrazovanja Kancelarije za mlade.

U okviru prve sednice Saveta diskutovano je i o dinamici sprovođenja programa neformalnog obrazovanja, obukama, realizaciji projekata Kancelarije za mlade grada Kruševca za tekuću godinu, kao i pripremnim aktivnostima za obeležavanje Međunarodnog dana mladih koji nas očekuje 12.08.2024. godine.