ODRŽANA 7. SEDNICA SAVETA ZA MLADE GRADA KRUŠEVCA

Održana je 7. sednica Saveta za mlade grada Kruševca. Glavna tačka sedme sednice Saveta bila je usvajanje godišnjeg izveštaja Kancelarije za mlade Odeljenja za društvene delatnosti grada Kruševca i detaljan pregled aktivnosti koje su realizovali Savet za mlade grada Kruševca i Kancelarija za mlade grada Kruševca tokom tekuće godine.

Zaključak sedme sednice Saveta za mlade grada Kruševca je da je broj mladih uključenih u aktivnosti Kancelarije za mlade grada Kruševca ove godine premašio očekivanja i da je u odnosu na 2021. godinu broj mladih koji su učestvovali u aktivnostima povećan za 56%. Broj mladih koji su učestvovali u aktivnostima Kancelarije za mlade u 2021. godini je 2437, dok je u 2022. godini broj mladih 4380.

Naredna sednica Saveta za mlade grada Kruševca zakazana je za prvi kvartal 2023. godine.