OD PONEDELJKA I SUDOVI POČINJU RAD

Sudovi u Srbiji počinju sa normalizacijom rada od ponedeljka 11. maja, uz pravila ponašanja zaposlenih i stranaka koje je na današnjoj sednici doneo Visoki savet sudstva.

 

U zaključku najvišeg sudskog organa, propisane su obaveze zaposlenih, zatim svih službi u sudu, kao i stranaka koje ulaze u sud i koja će važiti do proglašenja prestanka epidemije Covida 19, radi zaštite zdravlja. Visoki savet sudstva je naložio predsednicima sudovima da donesu Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka i da ih do sutra u podne istaknu na ulaz u sudove i svoje sajtove. Njima je sugerisano da urede rad shodno veličini suda i broju zaposlenih, a ostavio im je i mogućnost da uvedu i rad u smenama, ukoliko za to postoji potreba radi efikasnog i bezbednog rada. Kao obaveze zaposlenih Visoki savet sudstva je, pored ostalog, naveo da su oni dužni da prilikom dolaska u sudu nose zaštitnu masku, dok je nošenje rukavica ostavio na volju zaposlenima. Visoki savet sudstva napominje da onaj ko ne bude imao ili ne bude želeo da nosi masku, neće moća da uđe u sud. VS S je kao obavezu propisao i dezinfikciju obuće i ruku zaposlenih, o čemu će računa voditi sudska straža, kao i obavezu da prođu bezbednosni pregled i pokažu ličnu identifikacionu karticu. Pod pretnjom zabrane ulaska u objekat, Visoki savet sudstva je propisao i obavezu držanja distance od 1,5 metara između dve osobe. Iste mere predviđene su i za ulazak stranaka u sud, s tim što su one obavezne da nose i rukavice. Takođe će moći da koriste samo jedan toalet u prizemlju sudske zgrade, navodi se u zaključku Visoki savet sudstva koji je objavljen na njegovom sajtu.

 

Kada su u pitanju suđenja, Visoki savet sudstva je propisao da će ulazak u sudnicu biti omogućen po prioritetu – pa će prednost imati okrivljeni i branioci, kao i stranke koje su sudski pozvane. Ostalima, ukoliko nisu ispunjeni bezbednosti uslovi za 1.5 metar udaljenosti u sudnici, neće biti omogućen ulazak.