POVEĆANJE IZNOSA KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE MERA

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vezane za zakonski minimum novčanih kazni za prekršaje u ovoj oblasti za pravna i fizička lica, po kojima će ubuduće najniža kazna biti 50.000 umesto sadašnjih 30.000 dinara, a maksimalna do 150.000,00 dinara. Ovaj Zakon bi po hitnoj proceduri trebalo danas da verifikuju poslanici Skupštine Srbije, a razlog za ovakvu brzinu krije se u činjenici što vlast misli da zbog blagih novčanih kazni nisu poštovani svi propisi.

 

Pošto i nakon ukidanja vanrednog stanja neke mere moraju i dalje da se poštuju, procenjeno je da visina minimalne kazne mora da se uveća. Razlog za to krije se u činjenici što su u praksi, prilikom kršenja postojećih odredaba Zakona, prekršajni sudovi pokazali sklonost da izriču minimalne novčane kazne, koje nisu stimulisale ni fizička ni pravna lica da ih poštuju. Usvajanjem ovih izmena taj nedostatak, po mišljenju vlasti, biće ispravljen, pa će ubuduće fizička lica koja, pored zakona, ne poštuju ni uredbe i odluke nadležnih organa, morati iz svog džepa da izdvoje od 50.000 do 150.000 dinara, a pravni subjekti od 50.000 do čak 500.000 dinara.