MINISTARSTVO PRIPREMA ZAKON O ISTOPOLNIM BRAKOVIMA U SRBIJI

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije objavilo je danas tri javna poziva za uključivanje OCD (organizacija civilnog društva) u radne grupe za izradu „tri važna zakona“ – Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o istopolnim brakovima.

Cilj svih ovih javnih poziva je da se „kroz javan i transparentan proces izvrši izbor tri organizacije civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi na imenovanje za članstvo u Radnoj grupi za izradu pomenutih zakona.

Rok za podnošenje prijava za članstvo u radnim grupama za izradu Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o istopolnim brakovima ističe u ponedeljak 1. februara, u 10 časova, navodi Ministarstvo.

Izvor: sputnjik.rs