MINISTARKA GRUJIČIĆ OBIŠLA KRUŠEVAČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ministraka zdravlja Danica Grujičić je obilazeći kruševačku bolnicu i Dom zdravlja istakla dobru orgganizaciju u funkcionisanju službi zdravstvene zaštite, kao i posvećenost lekara i bolnickog osoblja. Ona je najavila da će se u narednom periodu krenuti sa rekonstrukcijom pojedinih objekata u krugu bolnice, prvenstveo kruševačkog porodilišta, takođe u cilju poboljšanja efikasnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga Dom zdravlja i Opšta bolnica Kruševac spojiće se u jednu službu.