MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA OBELEŽEN I U KRUŠEVCU

Međunarodni dan volontera, 5. decembar, obeležava se  kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj je podstaći što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Ljudi dobre volje, kako ih nazivaju, za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu, sem moralnih i društvenih satisfakcija, a pomaganje i posvećivanje vremena drugima smatraju izrazom ljudske humanosti, solidarnosti i uzajamnosti, kao i osećanjem odgovornosti za svoju zajednicu.

U organizaciji Edukativnog centra, grada Kruševca, kancelarije UNICEF-a, međunarodni dan volontera različitim aktivnostima obeležen je i u našem gradu. Program je počeo u kruševačkom pozorištu, a u Mozaik sali Gradske uprave priređen je prijem za volontere.