KOORDINACIONI SASTANAK POVODOM PLANSKOG ISKLJUČENJA VODE

U Gradskoj upravi održan je koordinacioni sastanak svih nadležnih službi povodom najavljenog planskog isključenja vode od strane JKP „Vodovod“ Kruševac, za subotu 4. jun 2022. godine. Sastankom je rukovodila gradonačelnik Jasmina Palurović, a izveštaj je podneo direktor JKP „Vodovod“ Vladimir Milosavljević. Sastanku je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović.

Grad Kruševac, opštine Aleksandrovac i Ćićevac, deo opštine Trstenik, zdravom pijaćom vodom snabdevaju se iz Postrojenja za prečišćavanje vode u Majdevu koristeći sirovu vodu iz akumulacije „Ćelije“. Glavni transport vode iz akumulacije „Ćelije“ do korisnika ide preko čeličnog cevovoda F 1000 od Postrojenja do glavnih rezervoara u Lipovcu i na Bagdali.

U Programu razvoja ovog javnog preduzeća za 2022.godinu, planirane su izuzetno značajne aktivnosti na magistralnom cevovodu F 1000 a odnose se na zamenu dotrajalog ventila na muljnom ispustu u Lipovcu, kompletno ispitivanje merne opreme na MRB u Lipovcu i usklađivanje sa automatskim radom koji se prati u komandnom centru, remont ventila u Lipovcu koji regulišu protok vode, ugradnja novog merača hlora na dovodnom cevovodu ispred rezervoara u Lipovcu i ispiranje cevovoda.

U periodu izvođenja radova biće prekinuto vodosnabdevanje svih korisnika. Posebna aktivnost je na obezbeđenju potrebnih količina vode preko stacionarnih i pokretnih cisterni za sve delove grada i seoska naselja. Biće obezbeđeno 20 stacionarnih i 18 pokretnih cisterni za naseljena mesta na teritoriji grada Kruševca koja su priključena na sistem regionalnog vodosnabdevanja „Ćelije“ i autocisterna za opštinu Ćićevac. Za naseljena mesta u opštini Trstenik autocisternu će obezbediti JKP „ Komstan „ Trstenik, a za opštinu Aleksandrovac lokalno komunalno preduzeće.

Prekid vodosnabdevanja će biti u subotu 4. juna sa početkom u 1 sat posle ponoći. Planirani radovi otpočinju u subotu u 7 sati. Završiće se istoga dana u 20 sati kada će se krenuti sa puštanjem vode u sistem. Normalizacija u vodosnabdevanju će se realizovati sukcesivno u svim područjima do 12 sati u nedelju 5.juna. Voda koja će biti puštena u tom periodu može se koristiti za sanitarne potrebe , a za piće će biti u upotrebi kada Zavod za javno zdravlje Kruševac proglasi da je voda ispravna za piće.

Na sastanku su dogovorene su koordinirane aktivnosti svih nadležnih inspekcijskih službi, MUP – a, Vojske Srbije i Gradske uprave Kruševac. Takođe obezbeđena su sva neophodna dežurstva i neposredna međusobna komunikacija.

Tokom planskog isključenja JKP „Vodovod“, za informisanje građana biće obezbeđeni telefoni: 037 415 301, 415 305 i 064 8249500, kao i putem sajta www.vodovodks.co.rs. Građani će biti blagovremeno obaveštavani o svim aktivnostima i putem lokalnih medija.