KONSULTACIJE I PREDLOZI GRAĐANA ZA PLAN RAZVOJA

Opština Ćićevac i udruženje “Evrokontakt” iz Kruševca rade na izradi Plana razvoja opštine Ćićevac za naredni sedmogodišnji period. Ovaj ključni dokument razvojnog planiranja na lokalnom nivou treba da pruži smernice o tome na koji način će opština Ćićevac da se razvija u budućnosti.

Plan razvoja opštine Ćićevac je za ovu opštinu od izuzetnog značaja, jer se njime definiše put razvoja opštine u narednih 7 godina, rekla je predsednica opštine dr Mirjana Krkić, koja je istakla izuzetno dobru saradnju sa udrženjem Evrokontakt iz Kruševca, kako na projektu izrade plana razvoja, tako i na svim do sada realizovanim projektima ovog udruženja i opštine Ćićevac. Da bi plan razvoja na najbolji način sagledao potrebe lokalne zajednice i sadržao odgovarajuće predloge mera koje treba realizovati, veoma je važno da se što veći broj organizacija iz svih sektora, kao i sami građani uključe u njegovu izradu kroz proces konsultacija, a mi smo tu kao koordinaciono telo koje sve to prikuplja i sagledava mogućnosti realizacije, rekla je predsednica opštine.

Svi zainteresovani građani iiorganizacije o izradi plana razvoja opštine Ćićevac mogu se informisatiputem sajta opštine ali I sajta projekta planrazvojacicevac.evrokontakt.rs, poslati komentare I predloge. Rezultati konsultacija dostavljanja predloga za izradu Plana razvoja opštine Ćićevac biće objavljeni 15 dana nakon završetka na sajtu planrazvojacicevac.evrokontakt.rs sa detaljnim pojašnjenima zašto je ili zašto nije neki od predloga uvršten u plan razvoja.

Projekat “Izrada plana razvoja opštine Ćićevac” realizuje se u partnerstvu ove opštine i udruženja “Evrokontakt” iz Kruševca, uz finansijsku podršku Švajcarske, a kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”  koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda.

Vrednost projekta je 1.400.000 dinara, od čega Vlada Švajcarske donira 1.260.000 a Opština Ćićevac sufinansira 140.000 dinara.