KONKURS ZA POSAO NA ŽELEZNICI

 

 

 

 

PreduzećeInfrastruktura železnice Srbijeobjavilo je danas javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme 25 saobraćajno transportnih tehničaraotpravnika vozova.

 Radnici se primaju u radni odnos na određeno vreme do polaganja stručnog ispita, a najduže 12 meseci, radi osposobljavanja za rad i polaganje stručnog ispita. Od ukupno 25 otpravnika vozova, petnaest kandidata biće primljeno za organizacioni deo ove kompanije u Zaječaru, a deset za organizacioni deo u Požarevcu, što znači da će 25 novih otpravnika vozova raditi na deonici između Požarevca i Majdanpeka, čija je rekonstrukcija u toku. „Infrastruktura železnice Srbijeje radove na rekonstrukciji ove pruge započela 21. maja ove godine, a rok za remont 90 kilometara pruge između Požarevca i Majdanpeka je 180 dana.

Reč je o jednokolosečnoj pruzi izgrađenoj 1938. godine, koja je danas u izuzetno lošem stanju i kojom već pet godina nema putničkih vozova. Za ovaj prijem novih otpravnika vozovaInfrastruktura železnice Srbijeje dobila saglasnost Vlade Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a najbolji kandidati biće izabrani u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.