Kompanija Henkel već dugi niz godina ulaže napore u oblasti održivog pakovanja, a sada je podigla svoju posvećenost na viši nivo, u cilju podsticanja cirkularne ekonomije. Dodatni ciljevi koje je kompanija postavila, koji se tiču proširenog strateškog okvira, su da do 2025. godine 100 odsto Henkelovih pakovanja može da se reciklira, razgrađuje i ponovo koristi*. U okviru istog vremenskog perioda, Henkel planira da koristi 35 odsto reciklirane plastike za svoju robu široke potrošnje u Evropi.

 

 

Kako se Henkel već decenijama fokusira na održivost u pakovanju, sva pakovanja napravljena su tako da ispune očekivanja potrošača, koristeći najmanju moguću količinu materijala koji se najlakše recikliraju. Odražavajući tri ključne faze cirkularnog lanca vrednosti, novi strateški okvir predstavlja holistički pristup, te naglašava ambiciju kompanije kao lidera održivosti da pokreće napredak ka održivoj budućnosti zajedno sa svojim partnerima iz raznih industrija.

 

 

„Danas je važnije nego ikad pre da kompanije, potrošači, vlade i druge organizacije pokreću napredak ka cirkularnoj ekonomiji. Možemo dobro živeti u okvirima ograničenih resursa naše planete samo ako recikliramo i iznova koristimo što više materijala. Ovaj koncept nalazi se u središtu našeg pristupa održivom pakovanju“, istakla je Ketrin Menges (Kathrin Menges), izvršna potpredsednica sektora ljudskih resursa u Henkelu i predsednica Henkelovog Saveta održivosti i dodala: „Zajedno sa našim partnerima duž čitavog lanca vrednosti, želimo da uključimo materijale dobijene iz održivih izvora u pametne dizajne kako bismo zatvorili krug – zarad koristi ljudi i planete“.

 

*ne uključujući adhezivne proizvode gde ostatak može uticati na sposobnost recikliranja

 

 

Proširen strateški okvir za održivo pakovanje

 

 

Novi okvir za održivo pakovanje kompanije Henkel sastoji se iz tri ključne faze cirkularnog lanca vrednosti od kojih se svaka primenjuje u određenim aktivnostima:

 

 

  • Materijali iz održivih izvora – Henkel je posvećen uključivanju sve većeg udela održivih materijala u pakovanja svojih proizvoda, što se odnosi i na korišćenje recikliranih materijala, kako reciklirane plastike tako i obnovljivih materijala kao što su papir i karton;
  • Dizajn pametnih pakovanja – kako reciklirani i obnovljivi materijali za pakovanje često imaju različita svojstva, pametan dizajn predstavlja preduslov za dalju zamenu netaknutih materijala u pakovanju Henkelovih proizvoda. Kompanija planira da se još više fokusira na principe dizajna koji omogućavaju cirkularnu ekonomiju od samog početka. Pored toga, pametan dizajn uključuje ponovno osmišljavanje koncepta pakovanja, a kompanija Henkel će istražiti inovativna rešenja duž čitavog lanca vrednosti u oblasti pakovanja za prevoz i sa tim povezane logistike. Pri tome, Henkel nastavlja sa svojim naporima da smanji količine materijala za pakovanje koje koristi i da obezbedi korišćenje pakovanja samo kada je ono neophodno;
  • Zatvaranje kruga – Henkel je posvećen omogućavanju reciklaže pakovanja proizvoda nakon upotrebe, kao na primer stupajući u partnerstva radi promovisanja odgovarajućih sistema za reciklažu, kompanija će dalje istraživati rešenja kao što su sistemi za ponovno punjenje, koji bi omogućili potrošačima da koriste isto pakovanje. Dodatno, Henkel aktivno traži materijale koji omogućavaju vraćanje pakovanja u prirodu, kao što su biorazgradivi materijali koji su u skladu sa međunarodnim standardima razgradivosti.

 

 

Partnerstva za podsticanje održivog pakovanja

 

 

Napredak ka održivom pakovanju moguć je samo ukoliko organizacije širom industrija i duž lanca vrednosti rade zajedno. Kompanija Henkel sarađuje sa raznim partnerima kako bi pokrenula inovacije u razvoju pakovanja i promovisala bolju infrastrukturu za reciklažu. Kompanija učestvuje u inicijativi „New Plastics Economy“, (Ekonomija nove plastike) pokrenutoj od strane Fondacije Elen MekArtur, koja okuplja interesne strane u cilju osmišljavanja načina ponovne upotrebe plastike i napredovanja ka cirkularnoj ekonomiji. Henkel je takođe partner sa „Plastic Bank“ (Bankom plastike), društvenim preduzećem koje za cilj ima uklanjanje plastike iz okeana i pružanje mogućnosti ljudima da ostvare benefite uklanjajući plastični otpad iz svoje lokalne životne sredine. Plastika koja se sakupi dostupna je kao materijal za recikliranje.

 

 

O Henkelu

 

 

Henkel posluje u svetu sa dobro izbalansiranim i diversifikovanim portfoliom. Kompanija se nalazi na vodećim pozicijama sa svoje tri poslovne jedinice, kako u poslovanju sa industrijom, tako i u poslovanju sa robom široke potrošnje, zahvaljujući snažnim brendovima, inovacijama i tehnologijama. Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije kompanije Henkel je globalni lider na tržištu lepkova – u svim segmentima industrije širom sveta. U poslovnim jedinicama Deterdženti i kućna hemija i Beauty Care, Henkel drži vodeću poziciju na mnogim tržištima i u mnogim kategorijama širom sveta. Henkel je osnovan 1876. godine, i ciza sebe ima više od 140 godina uspeha. U 2017. godini Henkel je objavio da je prodaja dostigla 20 milijardi evra i da je ostvarena korigovana operativna dobit od oko 3,5 milijarde evra. U ukupnoj prodaji vodećih brendova tri poslovne jedinice kompanije – Loctite, Schwarzkopf i Persil – ostvareno je 6,4 milijarde evra. Henkel zapošljava više od 53.000 ljudi širom sveta – u strastvenom i veoma raznovrsnom timu, koji ujedinjuje snažna kultura kompanije, kao i zajednički cilj – stvaranje održive vrednosti. Kao prepoznat lider u održivosti, Henkel drži vodeću poziciju na mnogim međunarodnim indeksima i listama. Henkelove prioritetne akcije su izlistane u nemačkom indeksu DAX. Za više informacija, posetite www.henkel.com