JOŠ JEDAN TRETMAN SUZBIJANJA KOMARACA

U sredu, 31. jula 2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće RACOM 92 d.o.o. iz Beograda, Pilota Mihajla Petrovića 79A, počeće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02- 51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

 

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h. Planirano je da radovi traju 3 dana.

 

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG. Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.