JAVNA UPRAVA = EFIKASAN I PRAKTIČAN SERVIS SVIH GRAĐANA

Početkom 2021. godinu očekuje se usvajanje nove Strategije reforme javne uprave, koja će dati smernice za narednih deset godina. Nacrt ovog dokumenta pripremilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao glavni koordinator reforme, u saradnji sa drugim državnim organima. Ministarka Marija Obradović u fokus svog rada stavlja završetak procesa reforme sistema plata, jačanje razvoja elektronske uprave, ali i osnaživanje gradova i opština u Srbiji. O tome kako vidi put ka javnoj upravi koja će biti efikasan i praktičan servis svih građana, govorila je Marija Obradović, Ministarka državne uprave i lokalne samouprave.

Marija Obradović, Ministarka državne uprave i lokalne samouprave: „Ono što jeste posebno važno to je budžet koji je planiran za 2021. godinu jer nekako mi političari i ljudi na rukovodećim mestima uvek umemo lepo da govorimo ali kažu da je politika zapravo ono za šta odlučite da odvojite novac i da to finansirate i u ovom trenutku to je bio snažan simbol Vlade Republike Srbije kada je za preko 50 procenata uvećala budžet za ovu godinu ovog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Više novca znači da ćemo moći da implementiramo projekte na lokalu, ali takođe ćemo jedan deo sredstava upotrebiti za jačanje kapaciteta ljudi koji su zaposleni u državnoj upravi i u lokalnim samoupravama i tu bih spomenula i Nacionalnu akademiju za javnu upravu sa kojom m i odlično sarađujemo i kojoj smo snažna podrška. Nacionalna akademija zapravo pomaže kroz niz obuka da zaposleni državni službenici i funkcioneri mnogo bolje obavljaju svoj posao, da dobiju one alate i veštine koji su potrebni za njihov svakodnevni rad.“

Nastavili ste sa praksom otvaranja jedinstvenih upravnih mesta. Koliki je značaj postojanja takvih šaltera na lokalu?

Marija Obradović, Ministarka državne uprave i lokalne samouprave: „Moram reći da za ovih mesec i po dana sam zaista među glavnim utiscima je da gradovi i opštine u Srbiji su izuzetno zainteresovani za jedinstveno upravno mesto. Šta je to? To je zapravo centralizovana, da kažem jedna prostorija u opštini gde se nalazi nekoliko šaltera koji su vama na usluzi. Dakle, dođete na jedan šalter i tu završite sve što vam je neophodno .. jedinstveno upravno mesto je pozicija gde vi štedite vreme i novac, ne idete od šaltera do šaltera i to je modernija i efikasnija lokalna samouprava. Zato je JUM omiljeno među gradovima i opštinama i za sada imamo, do kraja godine to će biti 14 gradova i opština koje poseduju jedinstveno upravno mesto i poslednji su Pirot i Kuršumlija ali smo mi upravo potpisali ugovore sa Paraćinom, Topolom i Kosjerićem i oni će uskoro dobiti JUMove i olakšati život građanima i naravno raspisali smo novi javni poziv, 40 miliona dinara za narednu godinu da opremimo neka nova jedinstvena upravna mesta u Srbiji.. „

Šta je Centralni registar stanovništva i u čemu je njegov značaj?

Marija Obradović, Ministarka državne uprave i lokalne samouprave:  „Centralni registar stanovništva je trenutno u fazi provere i očekujemo da na proleće zaista radi u punom kapacitetu. U ovom trenutku mi smo pozvali stanovništvo zapravo građane i građanke Srbije da preko Portala e–Uprave provere svoje podatke. Moram vam reći da sam lično nezadovoljna i suviše komplikovanom procedurom ali u ovom trenutku građani mogu otići na portal e-Uprave i da započnu registraciju ali je neophodno da na šalterima Pošta Srbije i na šalterima poreske administracije u našim opštinama zatraže određene parametre. Zapravo na tim šalterima će vas prijaviti na portal e-Uprave. Dobro je da započnete tu priču. Nije laka i jednostavna posebno za starije stanovništvo ili koje nije posebno informatički pismeno u ovom periodu, a nadam se da nas je sve manje takvih, i sve onlajn usluge, e-servisi treba da postanu naša svakodnevica. U ovom periodu kovida mi smo značajno zabeležili porast ljudi koji žele da onlajn završavaju sve svoje usluge i poreske, i određene upravne postupke koje imaju.. Želela bih da dodam još jednu vrlo važnu stvar kada spominjemo Centralni registar stanovništva. Prethodne nedelje je otvoren veliki Data centar. To je zaista vrlo ozbiljna baza podataka u Srbiji u ovom delu Evrope za sada ne postoji tako ozbiljan data centar kao što je napravljen u Kragujevcu. On je vrednosti 30 miliona evra. To je finansirano iz državnog budžeta i to je veliki centar gde se arhiviraju svi naši podaci, naših institucija u Srbiji, različitih kompanija i preduzeća, ali ono što je važno mi smo sada otvoreni za komercijalne klijente.“

Podrška EU reformi javne uprave traje neprekidno od 2000. godine sa uloženih više od 200 miliona evra. Kako vidite tu saradnju ubuduće?

Marija Obradović, Ministarka državne uprave i lokalne samouprave: „Izuzetnu zahvalnost dugujem, pre svega ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sve vrste podrške koje smo dobili od Evropske unije. Ne samo da je to konkretna finansijska podrška kroz različite projekte. Ono što je razmena znanja i iskustava među ekspertima, među državnim službenicima, među lokalnim samoupravama, to je od neprocenjivog značaja. Svakako da mi kroz različite programe, kroz IPA projekte, kroz tvining projekte, zatim je tu SIGMA, RESPA, regionalna škola za državnu upravu kojom mi predsedavamo zapravo. Sve su to načini da nam pokaže Evropa da nas zaista žele u svom društvu i da žele da mi unapredimo svoje kapacitete i da javna uprava u Srbiji bude rame uz rame sa bilo kojom evropskom.“