ISPLATA POSEBNE NAKNADE NACIONALNE SLUŽBE

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da ćeu ponedeljak, 14. juna 2021. godine, isplatiti posebnu novčanu naknadu za mesec maj 2021. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.