NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA U KRUŠEVCU

U Kruševcu je održan sastanak povodom predstojeće treće međunarodne naučno – stručne konferencije koja će biti održana u našem gradu. Sastanku je prisustvovala predsednica MENS-a Srbije Aleksandra Borović.

 

Pored pomenute konferencije koja će biti održana od 3. do 5. oktobra, 17. maja je planirana tribina u Regionalnoj privrednoj komori, pod nazivom „Daroviti i obrazovanje“. Cilj je da se sa različitih pozicija u okviru stručne javnosti razmotri pitanje obrazovanja darovitih učenika, problemi sa kojima se suočavaju u svom školovanju i razvoju, izazovi sa kojima se njihovi edukatori susreću, kao i da se predlože neka praktična rešenja, proizašla iz istraživačkog rada, ali i prakse. Što se tiče oktobarske konferencije, biće akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno – vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.

 

MENS-a Srbije je udruženje građana koje okuplja ljude visokog koeficijenta inteligencije, a koje svoje kapacitete stavljaju u funkciju dobrobiti šire društvene zajednice. Kruševački ogranak MENS-e broji oko 20 članova, istakao je predsednik Zoran Tomić.