GRAD KRUŠEVAC OBEZBEDIO POKLON PAKETE ZA DECU ROMSKE NACIONALNOSTI

U okviru Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Кruševca, svake godine se iz budžeta grada izdvajaju finansijska sredstva za poklon pakete za učenike romske nacionalnosti i tradicionalno se obilaze škole kako bi se sprovele radionice na temu značaja obrazovanja romske dece.

 

Grad Кruševac izdvaja značajna sredstva za unapređivanje obrazovanja romske populacije u cilju povećanja obuhvata romske dece u obrazovnom sistemu i unapređenja obrazovnih postignuća. Cilj je da deca romske nacionalnosti nastave obrazovanje i na višim obrazovnim nivoima. Tim povodom je podela paketa danas organizovana u osnovnim školama Jovan Jovanović Zmaj i Nada Popović.

Ukupno je u ove dve škole uručeno 28 paketa. Narednih dana pakete će dobiti i ostala deca romske nacionalnosti slabijeg materijalnog stanja u školama na teritoriji Kruševca.