GRAD FINANSIRA VANTELESNU OPLODNJU ZA 15 ŽENA

Grad Kruševac je raspisao Javni poziv za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju koji je otvoren do 15. novembra.

 

Radi podsticanja nataliteta na teritoriji grada Kruševca u 2019. godini Odlukom o budžetu grada Kruševca obezbeđeno je 1.500.000,00 dinara za 15 (petnaest) korisnika radi pružanja finansijske pomoći. Pozivaju se parovi sa teritorije grada Kruševca koji su u postupku vantelesne oplodnje da konkurišu za finansijsku podršku.

 

Korisnik sredstava može biti žena do 50 godina starosti koja je u postupku vantelesne oplodnje pod uslovom: – da ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna Komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju; – da ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički Fond za zdravstveno osiguranje u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje ili godina starosti.

 

Pravo na jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju ostvaruje i žena do 50 godina starosti koja je uspešno okončala postupak vantelesne oplodnje sopstvenim sredstvima, pod uslovom da podnese zahtev u roku od šest meseci od dana utvrđivanja trudnoće i da u vreme vantelesne oplodnje nije ispunjavala uslove da se uključi u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički Fond za zdravstveno osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijave je do 15. novembar. Prijave se podnose poštom ili lično u kancelariji broj 31 u zgradi Gradske uprave grada Kruševca, u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Za Komisiju za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca“. Bliže informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na telefon broj 037/ 440 – 810.