ZAHVALNICA ZA PROMOCIJU DUALNOG OBRAZOVANJA

U toku školske 2019/2020 godine školuju se dva odeljenja po dualnom modelu za profile operater mašinske obrade i tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. Tehnička škola Trstenik u saradnji sa PKS-RPK Kruševac i školskom upravom Kruševac aktivno radi na promociji i implemetaciji dualnog obrzovanja.

 

U Trsteniku se već nekoliko godina  školuju učenici po modelu dualnog obrazovanja kao pilot projekat uvođenja dualnog obrazovanja u Srbiji. Prednosti dualnog modela obrazovanja kadrova su višestruke i za učenike i za privredu i za društvo jer se znatno unapređuje kvalitet znanja zasnovanog na kompetencijama. Deca kvalitetno obrazovanje mogu da steknu kroz saradnju sa kompanijama i kroz učenje na radu da stiču radnu etiku, sposobnost i odgovornost.

 

Učenici po završetku škole mogu da ostanu da rade u preduzeću u kome su bili na obuci, a društvo obrazuje radnu snagu u skladu sa potrebama privrede.