ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE TERMINA ZA UPIS PRVAKA

Počelo je putem portala e-Uprava elektronsko zakazivanje termina i testiranje dece za upis u prvi razred osnovne škole kojoj teritorijalno pripadaju. Testiranje će biti obavljeno od 1. aprila do 31. maja, a već sada se zakazuju termini.

Prilikom dolaska u zakazani termin radi testiranja i upisa deteta nije potrebno da roditelji prilažu bilo kakva dokumenta, jer će ih škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti.

Kad roditelj pokrene uslugu, koja je dostupna na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme Podnesi.

Podatke koja će škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti su oni iz:

• Izvoda iz matične knjige rođenih;
• Uverenja o prebivalištu;
• Uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu;
• Potvrde o obavljenom lekarskom pregledu.

Ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, potrebno je lično doneti lekarsko uverenje.